Hóa học 9: Phân bón hóa học

Hóa học 9: Phân bón hóa học

Nhằm phục vụ tốt nhất cho việc củng cố kiến thức cũng như hướng dẫn thực hiện các bài tập chưa được giải trên lớp. Bài Phân bón hóa học dưới đây của Riviewer sẽ đáp ứng mục tiêu trên và hỗ trợ học sinh trong việc giải các bài tập hóa học lớp 9. Mời các em cùng học nhé!

A. Những nhu cầu của thực vật

1. Khái niệm

Phân bón hóa học là những hóa chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng (N, P, K,…) được bón cho cây trồng nhằm nâng cao năng suất.

2. Thành phần của thực vật

Nước 90%

Chất khô 10% gồm C, H, O, N, K, Mg, S và các nguyên tố vi lượng B, Cu, Zn, Fe, Mn.

3. Vai trò của các nguyên tố hóa học đối với thực vật

Nguyên tố C, H, O: tạo nên gluxit (đường, tinh bột, xenlulozơ) của thực vật nhờ quá trình quang hợp.

Nguyên tố N: kích thích cây trồng phát triển mạnh

Nguyên tố P: kích thích sự phát triển bộ rễ thực vật.

Nguyên tố K: kích thích cây trồng ra hoa, làm hạt, giúp cây tổng hợp nên chất diệp lục.

Nguyên tố S: tổng hợp nên protein.

Nguyên tố Ca và Mg: giúp cây sinh sản chất diệp lục.

Nguyên tố vi lượng cần thiết cho sự phát triển của thực vật (dùng thừa hoặc thiếu nguyên tố vi lượng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cây).

B. Những phân bón hóa học thường dùng

1. Phân bón đơn

Là phân bón chỉ chứa 1 trong 3 nguyên tố dinh dưỡng chính là N, P, K.

a) Phân đạm: Có các loại phân đạm như:

Ure CO(NH2)2 chứa 46%N.

Amoni nitrat NH4NO3 chứa 35%N.

Amoni sunfat (NH4)2SO4 chứa 21%N.

b) Phân lân: Gồm photphat tự nhiên: (chưa qua chế biến) => thành phần chính Ca3(PO4)2

c) Supephotphat: (qua chế biến) => thành phần chính Ca(H2PO4)2

d) Phân kali: Gồm kali clorua (KCl) và kali sunfat (K2SO4) => dễ tan trong nước.

2. Phân bón kép

– Là phân bón có chứa 2 hoặc 3 nguyên tố dinh dưỡng chính N, P, K.

– Trộn tỉ lệ lựa chọn thích hợp giữa đạm, lân, kali => phân NPK.

– Tổng hợp trực tiếp bằng phương pháp hóa học: KNO3 + (NH­4)2HPO4 + NH4NO3

3. Phân bón vi lượng

– Phân bón có chứa 1 số nguyên tố hóa học B, Zn, Mn,… dưới dạng hợp chất.

4. Tổng kết

C. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. 

Loại phân đạm có hàm lượng nitơ cao nhất là

A. (NH4)2SO4

B. NH4NO3

C. CO(NH2)2

D. NH4Cl

Câu 2. 

Dãy gồm các phân bón hóa học đơn là

A. KCl, NH4Cl, (NH4)2SO4 và Ca(H2PO4)2

B. KCl, KNO3, Ca3(PO4)2 và Ca(H2PO4)2

C. K2SO4, NH4NO3, (NH4)3PO4 và Ca(H2PO4)2

D. KNO3, NH4Cl, (NH4)3PO4 và Ca(H2PO4)2

Câu 3. 

Nguyên tố có tác dụng kích thích bộ rễ ở thực vật là

A. N

B. C

C. P

D. K

Câu 4. 

Cách nào sau đây không tạo ra phân bón kép

A. Tổng hợp trực tiếp bằng phương pháp hóa học tạo ra KNO3

B. Tổng hợp trực tiếp bằng phương pháp hóa học tạo ra (NH4)2HPO4

C. Tổng hợp trực tiếp bằng phương pháp hóa học tạo ra (NH4)2SO4

D. Trộn hỗn hợp NH4NO3, (NH4)2HPO4 và KCl

Qua tài liệu Phân bón hóa học của Riviewer hy vọng các em sẽ nắm bắt được những kiến thức trọng tâm của bài một cách dễ dàng nhất. Chúc các em học tập thành công nhé!

Chúng tôi rất vui khi nhận được đánh giá của bạn

Viết Đánh Giá

WhyVN
Logo
Enable registration in settings - general
So Sánh Sản Phẩm
  • Total (0)
So Sánh
0