Hóa học 9: Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Hóa học 9: Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Để chuẩn bị cho kì thi sắp tới Riviewer xin giới thiệu, đến các em bài Dãy hoạt động hóa học của kim loại tổng hợp các câu hỏi lý thuyết trong chương trình giảng dạy môn hóa học lớp 9. Mời các em học sinh cùng tham khảo nhé!

A. LÝ THUYẾT

1. Dãy hoạt động hóa học của kim loại

– Dãy hoạt động hóa học của kim loại là dãy các kim loại được sắp xếp theo chiều giảm dần mức độ hoạt động hóa học của chúng.

– Dãy hoạt động của một số kim loại:

 Mẹo nhớ: Khi (K) bà (Ba) con (Ca) nào (Na) may (Mg) áo (Al) giáp (Zn) sắt (Fe) nhớ (Ni) sang (Sn) phố (Pb) hỏi (H) cửa (Cu) hàng (Hg) á (Ag) phi (Pt) âu (Au)

2. Ý nghĩa của dãy hoạt động của kim loại

a) Mức độ hóa học của các kim loại giảm dần từ trái sang phải

=> K là kim loại hoạt động mạnh nhất và Au là kim loại hoạt động kém nhất.

b) Kim loại đứng trước Mg (K, Ba, Ca, Na) phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường.

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

c) Kim loại đứng trước H tác dụng với dung dịch axit (HCl; H2SO4loãng,….) tạo ra H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Cu + 2HCl → không phản ứng (vì Cu đứng sau H)

d) Kim loại không tan trong nước (từ Mg trở về sau) đẩy được kim loại đứng sau nó ra khỏi dung dịch muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Chú ý:

Khi cho Na vào dung dịch CuCl2thì:

+ Na phản ứng với nước trước: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

+ Sau đó xảy ra phản ứng: CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaCl

B. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.

 Dãy nào dưới đây được sắp xếp theo thứ tự tăng dần mức độ hoạt động hóa học

A. Na, Al, Cu, Zn

B. Cu, Al, Zn, Na

C. Na, Al, Zn, Cu

D. Cu, Zn, Al, Na

Câu 2. 

Dãy nào dưới đây được sắp xếp theo thứ tự giảm dần mức độ hoạt động hóa học

A. K, Ag, Fe, Zn

B. Ag, Fe, K, Zn

C. K, Zn, Fe, Ag

D. Ag, Fe, Zn, K

Câu 3. 

Kim loại nào dưới đây hoạt động mạnh nhất

A. Na

B. Fe

C. Al

D. Zn

Câu 4. 

Dãy kim loại phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường

A. Na, Fe, K

B. Na, K, Li

C. Na, Li, Mg

D. Na, li, Fe

Câu 5. 

Dung dịch ZnCl2 lẫn tạp chất là CuCl2. Có thể dùng chất nào sau đây để loại bỏ được CuCl2 khỏi dung dịch muối ZnCl2

A. Fe

B. Zn

C. AgNO3

D. NaOH

Câu 6. 

Thí nghiệm nào sau đây không được dùng để so sánh mức độ hoạt động hóa học của các kim loại?

A. Cho kim loại tác dụng với axit

B. Cho kim loại tác dụng với dung dịch muối

C. Cho kim loại tác dụng với nước

D. Cho kim loại tác dụng với oxi

Tài liệu Dãy hoạt động hóa học của kim loại mà Riviewer giới thiệu đến đã kết thúc rồi, hy vọng các em sẽ tiếp thu để áp dụng học tập thật tốt nhé!

Chúng tôi rất vui khi nhận được đánh giá của bạn

Viết Đánh Giá

RiViewer
Logo
Enable registration in settings - general
So Sánh Sản Phẩm
  • Total (0)
So Sánh
0