Hóa học 8: Phản ứng oxi hóa – khử

Hóa học 8: Phản ứng oxi hóa – khử

Nhằm phục vụ tốt nhất cho việc củng cố kiến thức cũng như hướng dẫn thực hiện các bài tập chưa được giải trên lớp. Bài Phản ứng oxi hóa – khử dưới đây của Riviewer sẽ đáp ứng mục tiêu trên và hỗ trợ học sinh trong việc giải các bài tập hóa học lớp 8. Mời các em cùng học nhé!

A. LÝ THUYẾT

1. Sự khử – Sự ôxi hóa

Sự khử là sự tách oxi khỏi một chất

Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất

Ví dụ: 3H2 + Fe2O3 −to→ 2Fe + 3H2O

– quá trinh kết hợp của nguyên tử O trong Fe2O3 với H2 gọi là quá trình oxi hóa. Ta nói đã xảy ra sự oxi hóa H2 tạo thành H2O

– quá trình tách oxi khỏi Fe2O3 gọi là quá trình khử. Ta nói đã xảy ra sự khử Fe2O3 tạo ra Fe

2. Chất khử – Chất oxi hóa

Chất chiếm oxi của chất khác gọi là chất khử

Chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hóa

Ví dụ: 3H2 + Fe2O3 −to→ 2Fe + 3H2O

– H2 là chất khử

– Fe2O3 là chất oxi hóa

3. Phản ứng oxi hóa – khử

Sự khử và sự oxi hóa là hai quá trình tuy ngược nhau nhưng xảy ra đồng thời trong cùng một phản ứng hóa học. Phản ứng hóa học này được gọinlà phản ứng oxi hóa – khử

Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa trong đó xảy ra đồng thời sự oxi oxi hóa và sự khử

4. Tầm quan trọng của phản ứng oxi hóa – khử

– Cơ sở của nhiều công nghệ sản xuất trong luyện kimvà công nghiệp hóa học

– Diễn ra trong quá trình kim loại bị phá hủy trong tự nhiên

B. BÀI TẬP

Bài 1: 

Oxit nào bị khử bởi Hidro:  

A. Na2

B. CaO 

C. Fe3O4                      

D. BaO

Đáp án cần chọn là: C

Bài 2: 

Cho phản ứng: 3Fe + 2O2  −to→ Fe3O4. Chất nào là chất khử?  

A. Fe 

B. O2

C. Fe3O4                      

D. Cả A và B

Đáp án cần chọn là: A

Bài 3: 

Chọn đáp án sai:  

A. Sự khử là sự tách oxi ra khỏi hợp chất.

B. Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác.

C. Chất oxi hóa là chất chiếm oxi của chất khác.

D. oxi hóa – khử xảy ra đồng thời sự oxi

Đáp án cần chọn là: C

Bài 4: 

Đốt cháy hoàn toàn 4,8 gam bột than trong không khí. Thể tích khí thu được sau phản ứng là  

A. 8,96 lít 

B. 4,8 lít 

C. 0,896 lít      

D. 0,48 lít

Đáp án cần chọn là: A

Qua bài học Phản ứng oxi hóa – khử của Riviewer hy vọng các em sẽ nắm bắt được những kiến thức trọng tâm của bài một cách dễ dàng nhất. Chúc các em học tập thành công nhé!

Chúng tôi rất vui khi nhận được đánh giá của bạn

Viết Đánh Giá

WhyVN
Logo
Enable registration in settings - general
So Sánh Sản Phẩm
  • Total (0)
So Sánh
0