Hóa học 8: Định luật bảo toàn khối lượng

Hóa học 8: Định luật bảo toàn khối lượng

Định luật bảo toàn khối lượng được Riviewer sưu tầm và đăng tải nhằm mục đích giúp các em học sinh phần nào trong việc tiếp thu bài dễ dàng hơn. Mời các em cùng tham khảo nhé!

A. Lý thuyết

1. Định luật

– Do 2 nhà khoa học Lo-mô-nô-xốp (Người Nga, 1711-1765) và La-voa-diê (người Pháp, 1743-1794) phát hiện ra

– Nội dung:

“Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phảm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng”

2. Áp dụng

Ta có thể tính được khối lượng của 1 chất khi biết khối lượng của các chất còn lại

Ví dụ: cho 4g NaOH tác dụng với 8g CuSO4 tạo ra 4,9g Cu(OH)2 kết tủa và Na2SO4. Tính khối lượng Na2SO4

Áp dụng ĐLBT khối lượng, mNaOH + mCuSO4 = mCu(OH)2 + mNa2SO4

Thay số, suy ra:

mNa2SO4 = 7.1g

3. Thí nghiệm

Quan sát hình:

Cách tiến hành:

Đặt 2 cốc (1),(2) chứa dung dịch BaCl2 và Na2SO4 lên A

Đặt quả cân lên đĩa B cho đến khi cân thăng bằng.

Đổ cốc (1) vào cốc (2), rổi lắc cho 2 dung dịch trỗn lẫn vào nhau.

Hiện tương:

Có chất rắn màu trắng xuất hiện, đó chính là BaSO4

Kim ở vị trí cân bằng

Kết luận:

Đã xảy ra phản ứng hóa học, xuất hiện chất kết tủa trắng không tan

Phương trình hóa học bằng chữ:

Bari clorua + Natri sunfat → Bari sunfat + Natri clorua

B. Trắc nghiệm

Câu 1: 

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

“Trong 1 phản ứng hóa học ….. khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng”

A. Tổng

B. Tích

C. Hiệu

D. Thương

Câu 2: 

Chọn khẳng định sai

A. Trong phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm phân tử này biến đổi thành phân tử khác.

B. Sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử chỉ liên quan đến electron.

C. Sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử chỉ liên quan đến nơtron.

D. Số nguyên tử nguyên tố được giữ nguyên sau phản ứng.

Câu 3: 

Chọn đáp án đúng

A. Tổng khối lượng sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng

B. Tổng khối lượng sản phẩm nhỏ hơn tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng

C. Tổng khối lượng sản phẩm lớn hơn tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng

D. Tổng khối lượng sản phẩm nhỏ hơn hoặc bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng

Câu 4: 

Cho 9 (g) nhôm cháy trong không khí thu được 10,2 g nhôm oxit. Tính khối lượng oxi

A. 1,7 g

B. 1,6 g

C. 1,5 g

D. 1,2 g

Câu 5: 

Cho sắt tác dụng với axit clohydric thu được 3, 9 g muối sắt và 7,2 g khí bay lên. Tổng khối lượng chất phản ứng

A. 11,1 g

B. 12,2 g

C. 11 g

D. 12,22

Bài học Định luật bảo toàn khối lượng mà Riviewer giới thiệu đến đã kết thúc rồi, hy vọng các em sẽ tiếp thu để áp dụng học tập thật tốt nhé!

Chúng tôi rất vui khi nhận được đánh giá của bạn

Viết Đánh Giá

WhyVN
Logo
Enable registration in settings - general
So Sánh Sản Phẩm
  • Total (0)
So Sánh
0