Hóa học 8: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

Hóa học 8: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất được Riviewer biên soạn tóm tắt với đầy đủ nội dung cơ bản, giúp học sinh nắm được kiến thức trọng tâm của bài. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo nhé!

A. LÝ THUYẾT

1. Chuyển đối giữa lượng chất và khối lượng chất

m = n x M (g) ⇒

 Hóa học lớp 8 | Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Hóa 8 có đáp án

2. Chuyển đổi giữa lượng chất và thể tích khí

V = 22,4 x n   (l) ⇒ n = V/22,4 (MOL)

B. BÀI TẬP

Bài 1: 

Công thức đúng chuyển đổi giữa thể tích chất khí (đktc) và lượng chất là:

A. 22,4.n.V =1 

B. V = n.22,4       

C. n = 22,4.V       

D. V=22,4.N

Lời giải:

Công thức chuyển đổi giữa thể tích chất khí(đktc) và chất lượng là: V= n. 22,4

Đáp án cần chọn là: B

Bài 2:

Công thức liên hệ giữa mol, khối lượng chất và phân tử khối của một chất là:

A.  m= M× n                            

B.  m= M : n                             

C. m= n : M                            

D. m.n. M =1

Lời giải:

Công thức liên hệ giữa mol, khối lượng chất và phân tử khối của một chất là: m= M × n

Đáp án cần chọn là: A

Bài 3: 

Công thức chuyển đổi giữa lượng chất (n) và thể tích của chất khí (V) ở điều kiện tiêu chuẩn là:

A. n =V. 22,4                          

B. n= 22,4/V                          

C. n = V/ 22,4                        

D. n. V = 22,4

Lời giải:

Công thức chuyển đổi giữa lượng chất (n) và thể tích của chất khí (V) ở điều kiện tiêu chuẩn là: n = V/ 22,4

Đáp án cần chọn là: C

Bài 4: 

Cho biết công thức tính số mol, khi đề bài cho biết khối lượng ( m):

A.  m = n. M                           

B. n = m/M

C. n = V/22,4

D. n = V. 22,4

Lời giải:

Cho biết công thức tính số mol, khi đề bài cho biết khối lượng (m):

Đáp án cần chọn là: B

Qua bài học Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất của Riviewer hy vọng các em sẽ nắm bắt được những kiến thức trọng tâm của bài một cách dễ dàng nhất. Chúc các em học tập thành công nhé!

Chúng tôi rất vui khi nhận được đánh giá của bạn

Viết Đánh Giá

WhyVN
Logo
Enable registration in settings - general
So Sánh Sản Phẩm
  • Total (0)
So Sánh
0