Không có phản hồi

default thumbnail

You asked a question “I have bought a Samsung Galaxy 3 (parallel imported, aka GT-I5801). Can I remove the unusable bundled proprietary applications without breaking the thing? (How?)”

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này

THÊM BÌNH LUẬN